Малдиви 8 Дена

HONEYMOON DESTINATION NO. 1

 

8 дена од 1020 евра по лице ( авионски превоз, туристички такси, сместување и трансфери)

 

Поаѓање од Белград во следните термини: 

 

17.01.2020-24.01.2020. / 24.01.2020-31.01.2020. / 31.01.2020-07.02.2020. 

13.02.2020-20.02.2020. / 14.02.2020-21.02.2020.

15.02.2020-22.02.2020. / 16.02.2020-23.02.2020.

 

 

Термин ►

                                           17.01.2020-24.01.2020

Тип на сместување

Whiteshell Island Resort & Spa 3*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Sun Island Resort & Spa 4*
 ostrvo Nalaguraido

Вид услуга

Полупансион

Појадок

Полупансион

Полн пансион

First minute цени:

1020 

1120 

1220 

1620 

Регуларна цена :

1120

1220

1320 €

1720 € 

 

 

 

Термин ►

                                           24.01.2020-31.01.2020

Тип на сместување

Whiteshell Island Resort & Spa 3*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Sun Island Resort & Spa 4*
 ostrvo Nalaguraido

Вид услуга

Полупансион

Појадок

Полупансион

Полн пансион

First minute цени:

1020 

1120 

1220 

1620 

Регуларна цена :

1120

1220

1320 €

1720 €

 

 

 

 

 

 

Термин ►

                                           31.01.2020-27.02.2020

Тип на сместување

Whiteshell Island Resort & Spa 3*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Sun Island Resort & Spa 4*
 ostrvo Nalaguraido

Вид услуга

Полупансион

Појадок

Полупансион

Полн пансион

First minute цени:

1020 

1120 

1220 

1620 

Регуларна цена :

1120

1220

1320 €

1720 €

 

 

 

 

 

 

Термин ►

                                           13.02.2020-20.02.2020

Тип на сместување

Whiteshell Island Resort & Spa 3*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Sun Island Resort & Spa 4*
 ostrvo Nalaguraido

Вид услуга

Полупансион

Појадок

Полупансион

Полн пансион

First minute цени:

1120 

1220 

1280 

1620 

Регуларна цена :

1220

1320

1320 €

1720 €

 

 

 

 

 

 

Термин ►

                                           14.02.2020-21.02.2020

Тип на сместување

Whiteshell Island Resort & Spa 3*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Sun Island Resort & Spa 4*
 ostrvo Nalaguraido

Вид услуга

Полнпансион

Полупансион

Појадок

Полн пансион

First minute цени:

1120 

1220 

1280 

1620 

Регуларна цена :

1220

1320

1320 €

1720 €

 

 

 

 

 

 

Термин ►

                                          15.02.2020-22.02.2020

Тип на сместување

Salt Beach 3*
 ostrvo Mafuši

Crystal Sands 3*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Sun Island Resort & Spa 4*
 ostrvo Nalaguraido

Вид услуга

Појадок

Полупансион

Појадок

Полн пансион

First minute цени:

1020 

1220 

1120 

1620 

Регуларна цена :

1120

1320

1220 €

1720 €

 

 

 

 

 

 

Термин ►

                                          16.02.2020-23.02.2020

Тип на сместување

Salt Beach 3*
 ostrvo Mafuši

Crystal Sands 3*
 ostrvo Mafuši

Kaani Village & Spa 4*
 ostrvo Mafuši

Sun Island Resort & Spa 4*
 ostrvo Nalaguraido

Вид услуга

Појадок

Полупансион

Полн пансион

Полн пансион

First minute цени:

1020 

1220 

1220 

1620 

Регуларна цена :

1120

1320

1320 €

1720 €

 

 

 

 

 

 Напомени во врска со патувањето

* Ко - организатор на патувањето е Т. А. Камелија со број на Лиценца А и со регистерски број 13-6271/2;  а во соработка со партнерска агенција.

*Со самото пријавуање треба да се достави копија од пасош со кој патникот ќе патува  и да се провери траењето  и исправноста на пасошот и бројот на слободни страници кој се потребни за патување

*Пасошот мора да има рок на важност до минимум 180 дена (6 месеци) од денот на враќање

* Организаторот на патувањето го задржува правото на промена на некои содржини.

* Организаторот на патувањето не е овластен и не сноси одговорност во врска со важноста на пасошот и  другите документи.

* За сите информаци дадени по усмен пат агенцијата не сноси одговорност.

* Потписникот на Договорот за патување или претставникот на групата која патува должен/на е да ги запознае сите патници на патувањето со договорениот програм на патување, условите за плаќање и визирање како и Општите услови за патување на ТА Камелија.

* Патниците се должни да 2 дена пред тргнување се информираат за времето и местото на тргнување.

* Патникот е должен да сам се информира околу правилата на однесување во земјата во која патува како и да ги почитува важечките законски царински прописи.

* Во превозните средства најстрого се забранува пушење, конзумирање на алкохол и опојни средства

* Патникот кој со своето непристојно однесување ги вознемирува другите патници или им пречи на возачот или пратителот на групата во нивната работа – веднаш ќе биде исклучен од патувањето и целата одговорност ќе му биде префрлена без право на жалба и повраток на парични средства.

* Патникот е должен да ја почитува саатнината на тргнување одредена од страна на претставникот на патувањето, а во спротивно претставникот на агенцијата има право да го исклучи од патувањето

* Во туристичките автобуси не е овозможено користење на тоалет; во согласност со планот и програмата паузи се прават на 3-4 часа (согласно локацијата и опременоста на бензинските пумпи) а кој патниците можат да ги искористат за користење на тоалет.

* Агенцијата го одредува распоредот на седење, местото и времето на поаѓање, местата и времетраење на паузите; уплатата на превозот, патникот ги прифаќа сите погоренаведени услови без право на приговор и жалба.

* Аранжманот е направен на база на минимум 10 патници за европските патувања и 50 патници за европските патувања.

* Во случај на недоволен број патници или други објективни околности, организаторот ги информира

патниците за отказ на аранжманот пред датумот на поаѓање и тоа најдоцна 10 дена за Далечните

 патувања односно најдоца 5 дена за Европските патувања.

* Кај аранжманите со авионски превоз, по купувањето на авионската карта не е возможна рефундација на средствата и во тој случај важат условите на авионската компанија.

* Кај аранжманите кои вклучуваат Low Cost-авикомпании – во случај на одложување на летот, отказ или губење на конекција, патниците се должни сами да ги доплатат новонастанатите трошоци и агенцијата не може да влијае на околности кои се надвор од нејзиниот домен на работа.

* Цените од Low Cost-Аранжманите се подложни на промени, по уплата на авансот се проверуваат тарифите и тогаш на патникот му се потврдува цената на аранжманот.

* Агенцијата не сноси одговорност за промените на авионските конекции од страна на авиокомпанијата.

* Саатнината на летовите во планот и програмата добиени од страна на агенцијата се подложни на промени и зависат исклучиво од авикомпанијата.

* Агенцијата го задржува правото на избор на превозни средтства за трансфери и извршува сместување доколку е тоа физички возможно.

* Организаторто на патувањето го задржува правото на корекција на договорената цена пред почетокот на патувањето, но во случај да се смени курсот, смена на валута или промена на тарифата на превозникот во законите на предвидените случаи.

* Доколку некои патници сами одлучат да ја сменат понудата на Програмата – агенцијата нема одговорност да во текот на патувањето обезбеди трансфер за сместување во хотели.

*За сите факултативни излети кој се наведени во програмата задолжително е патниците да се изјаснат со самото пријавуање во агенција

* За овој аранжман патникот се запознал со Општите услови за патување на СКТМ и КАМЕЛИЈА ТУРС

*Поради почитувањето на временските рокови предвидени со програмата за патување, како и почитувањето на времето на другите патници од групата, не постои можност за престој на границата што излегува од Европската унија, за да се потврди данокот и враќањето на данокот од Европската унија (TAX FREE)

*Препорачуваме да пазите на вашите лични документи и пари

*Малолетни лица мораат да имаат заверена согласност од своите родители

* Организаторот на патувањето го задржува правото на распоред на собите во врска со структурата на самиот хотел. Доколку постои можност агенцијата ќе се потруди да излезе во пресрет на желбите на патникот-доколку дозволува хотелот (Ве молиме за разбирањето, бидејќи ова патување е замислено како добра забава за Вас и добра авантура).

* Патникот е должен да ги почитува правилата на сместувачките капацитети, да сам сноси одговорност во врска со хигиената, во спротивно ќе подлежи на санкции од персоналот.

* Сместувачките капацитети вршат сместување на патниците во капацитетите по тип на соба во зависност од расположливите капацитети во моментот. Агенцијата не е во можност да на патникот му потврди дали креветот ке биде TWIN  (раздвоени) или Double (француско легло) како и по катовите во капацитетот. Патникот го уплатил аранжманот-согласен на споменатите детали и услови на патувањето без право на жалба.

 

* Агенцијата нема одговорност доколку патникот има здравствени проблеми-тогаш патникот е сам одговорен за своето здравје и има одговорност да има свое осигурување.

 

 

Факултативни излети

 * Факултативните излети не се задолжителни за време на патувањето.

 * Термините и цените се променливи и зависат од слободните термини од локалитетите, број на пријавени патници...

 * Факултативните излети се организираат од страна на локална агенција, а Камелија Турс не е во можност да влијае на работите кои се предмет на самото реализирање на факултативниот излет.

 * Факултативните излети најчесто ги водат локалните водичи на самите локалитети на англиски јазик. Уплатата на излетите ја прифаќа патникот заедно со условите на локалната агенција без право на жалба.

 * Агенцијата не може да влијае на должината на траењето на патувањето до локалитетите, време на поаѓање и враќање, како ни на стручноста на локалниот Водич.

 *При уплаќање на факултативниот излет, патникот ги прифаќа условите на локалната агенција.Сите последователни промени, измени и откажувања на екскурзијата по плаќањето не се можни, и не е возможна рефундација на истите.

 *Ги замолуваме сите патници да се запознаат со планираната програма и условите на изборната екскурзија пред да  платат за некој факултативен излет.

 

 Напомена во врска со визите:

* Патниците се обврзани да се запознат со визниот режим на државата во која патуваат.

* Некои од Амбасадите бараат лично присуство на патникот или во текот на визирањето; патникот е должен да ги испочитува правилата на амбасатата.

* Патниците се должни да документите за визирање ги досатват најдоцна до еден месец пред патувањето. Доколку не ги достават во превидениот рок-должни се да сами си обезбедат виза за патувањето.

* Агенцијата не гарантира добивање на виза и  не е овластена да ги утврди валидните документи.

* Во случај на недобивање на виза-агенцијата не сноси одговорност.

 

Програма

1
1.Ден
    Пристигнување на аеродромот “Никола Тесла”, најкаснои два часа пред полетувањето.Индивидуална пријава за лет и предавање на багажот. Пасошки и царински формалности. Летот до МАЛЕ.
2
2.Ден
    Слетување во Мале, главниот град на Малдивите. Мало претставување на модерното лице на Малдивите. Шарените згради и тиркизното море на секаде околу Вас се класична слика на Мале која никогаш нема да ја заборавите. Градот е преполн кафулиња, ресторани и продавници. Трансфер до избраниот хотел. Слободно време за одмор. Ноќевање
3
3-6.Ден
    Престојување во избраниот хотел на избраната услуга. Деновите предвидени за уживање на рајскиот остров, со спа третмани, уживање во егзотичната храна. Можност организирање на многубројни факултативни излети ( скијање на вода, сурфање ) Уживање на кристалниот бел песок, бањање во тиркизната вода и потполно опуштање
4
7.Ден
    Последниот ден ни останува време да купиме уште некој сувенир, да испиеме уште некој коктел, и да се подготвиме за пат. По доручекот, организиран трансфер од избраниот хотел до аеродромот. Пријава за лет и предавање багаж. Пасошки и царински формалности. Лет до Белград.
5
8.Ден
    Пристигнување во Белград. КРАЈ НА ПАТУВАЊЕТО.
Од
Цена (€)

Цената покрива:

Цената Не покрива?

Pin It on Pinterest