Sign in:

  • Macedonian
  • English
  • Russian
  • Albanian
  • Albanian
  • Albanian

Камелија Турс

Заедно со вас повеќе од 22 години...

За нас

Од 1990 година нашата агенција успешно работи на полето на туризмот во Македонија и во другите земји во Европа,Африка и Азија.

Носечки активности на агенцијата се:

• Организирање на научни семинари и симпозиуни во и надвор од државата
• Организирање аранжмани за сите културни манифестации во и надвор од државата
• Организирање на индивидуални аранжмани за подеинци или фамилии во зависност од нивните потреби и барања: едукативни, бањски, меден месец, одмор и сл.

Агенцијата располага со мини автобуси за мали и големи групи,исто така располага и со високо туристички автобуси,менаџира при резервација на авионски,автобуски и возни билети 

Контакт јазик:
Македонски, Англиски, Српски, Хрватски, Чешки, Албански, Бугарски,Унгарски и Руски.

 

КЛИКНИ ЗА ЛОКАЦИЈА