Sign in:

  • Macedonian
  • English
  • Russian
  • Albanian
  • Albanian
  • Albanian
Босна и Херцеговина

Неум — единствениот приморски град во Босна и Херцеговина. Околу него се протега крајбрежје со должина од 21 км, што е единствениот пристап на земјата на Јадранското МореНеум е оддалечен 60 км од Дубровник  и  70 км  од Мостар.Понуди:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Неум — единствениот приморски град во Босна и Херцеговина.