Sign in:

  • Macedonian
  • English
  • Russian
  • Albanian
  • Albanian
  • Albanian
Србија

Србија — држава на Балканскиот полуостров и во Средна Европа, опфаќајќи го јужниот дел од Панонската Низина и централниот Балкан и лежејќи меѓу истоимениот масив и Карпатите на исток, Динарските Планини на запад, и долината на Морава - важен геостратешки патен правец кој оди према југ кон Солун и источно кон Мала Азија. Релативно кон нејзината историја, култура и релативно мала територија, Србија е различна во нејзиниот транзиционален карактер. Државата нема излез на море и се граничи со Унгарија на север, на исток со Романија и Бугарија, на југ со Република Македонија, на југозапад со Црна Гора, и на запад со Босна и Херцеговина, и Хрватска. Истотака се граничи со Албанија преку спорниот регион Косово. Главниот град на Србија, Белград, е еден од најстарите европски градови, и еден од најголемите во источно-централна Европа.Понуди:

Grand Hotel & Spa****

КОПАОНИК – ЗИМА 2018 / 2019

Apart Hotel Brzece Kopaonik

ЗИМУВАЊЕ КОПАОНИК-БРЗЕЧЕ 2018/2019

Apartmani Kraljevi Cardaci

ЗИМА 2018 /2019 

Hotel Kraljevi Cardaci

ЗИМА 2018/2019

Apartmani Mujen Lux

Зима 2018/2019

Apartmani Mujen Lux EARLY BOOKING - 50%

ЗИМА 2018/2019